تکاور دُر
پنجشنبه 29 تیر 1396
راهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (کشویی)

راهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (کشویی) مدل Robus 600-1000

 1. سیم کشی لوازم جانبی مانند چشمی Blubus، فلاشر، کلید سوئیچ و غیره را مانند نقشه کاتالوگ اصلی انجام دهید. (در صورتی که کلید سوئیچ MOSE را نصب نکنید باید ترمینال Stop را توسط سیم جامپر کنید).
 2. جامپر کردن ترمینال Stop قبل از روشن کردن دستگاه انجام شود.
 3. بعد از سیم کشی لوازم جانبی مرحله شناسایی لوازم جانبی را به شرح زیر انجام دهید: کلیدهای open و stop را با هم نگه داشته تا چراغ‌های L1-L2 شروع به چشمک زدن نمایند بعد کلیدها را رها کنید. پس از چند ثانیه چراغ‌های L1-L2 خاموش شده و چراغ‌های L3-L4 شروع به چشمک زدن می‌کند که این نشانه این است که لوازم جانبی شناسایی شده است.

شناسایی کورس درب اتوماتیک پارکینگی کشویی

 1. کلید خلاص کن درب اتوماتیک را فعال کرده و درب را در حالت وسط قرار دهید و بعد کلید خلاص کن را قفل کنید.
 2. کلیدهای Close و Stop را با هم نگه داشته تا درب کشویی شروع به حرکت کردن به سمت بسته شدن نماید سپس کلیدهای Close و Stop را رها کنید و منتظر بمانید تا درب یک مرحله کامل بسته شدن و باز شدن کامل و مجدداً بسته شدن را انجام دهد و در انتها درب Stop کرده و چراغ‌های L3 و L2 شروع به چشمک زدن نماید.

روش ست کردن ریموت

کلید برد رادیویی یا رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شود بعد کلید را رها کرده و سریعاً کلید ریموت را به مدت 10 ثانیه نگه داشته بعد کلید ریموت را رها کنید و منتظر بمانید تا چراغ رسیور کاملاً خاموش شود. در صورتی که این مرحله صحیح انجام شود چراغ رسیور شروع به چشمک زدن سریع کرده و بعد به تعداد 5 بار روشن و خاموش می‌شود که نشانگر سیو شدن ریموت می‌باشد.

روش پاک کردن ریموت

کلید برد رادیویی یا رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شده بعد از 3 ثانیه چراغ رسیور به مدت 3 بار روشن و خاموش می‌شود. توجه نمایید قبل از خاموش شدن سومین مرحله کلید رسیور را رها کرده و منتظر بمانید تا چراغ رسیور شروع به چشمک زدن سریع کرده بعد 5 بار به آرامی روشن و خاموش می‌شود و در انتها چراغ رسیور خاموش می‌شود.

دستگاه Robus دارای 8 آپشن می‌باشد که در حالت اولیه به صورت تنظیم پیش فرض کارخانه قرار دارد که در صورت نیاز به شرح زیر تنظیم می‌گردد.

معرفی آپشن‌ها

L1: Pause time یعنی تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن درب در حالت اتوماتیک. بسته شدن درب اتوماتیک کشویی خود شامل هشت مرحله می‌باشد.

L1- 5 ثانیه، L2- 15 ثانیه، L3- 30ثانیه، L4- 45 ثانیه، L5- 60 ثانیه، L6- 80 ثانیه، L7- 120 ثانیه، L8- 180 ثانیه.

L2 Step by step: یعنی چگونگی عملکرد فرمان step by step که بهتر است روی L1 یا L2 تنظیم شود.

Open-stop-close-stop-L1

Open-stop-close-stop-L2

Motor speed: L3 یعنی تنظیم مقدار سرعت موتور که شامل:

L1- خیلی آهسته، L2- آهسته، L3- معمولی، L4- سریع، L5- خیلی زیاد،  L6- بی‌نهایت زیاد، L7- باز شدن سریع و بسته شدن آهسته، L8- باز شدن بی‌نهایت زیاد و بسته شدن سریع.

L4 Open Gate indicator output: یعنی چگونگی عملکرد چراغ درب پارکینگی در هنگام باز و بسته شدن درب.

L1- عملکرد چراغ در هنگام باز شدن درب

L2 – روشن شدن چراغ اگر درب بسته شود.  

L3- روشن شدن چراغ اگر درب باز شود.

L4- فعال شدن چراغ با فرمان مرحله 2 ریموت

L5- فعال شدن چراغ با فرمان مرحله 3 ریموت

Motor force: L5 یعنی تنظیم مقدار قدرت موتور که به نسبت وزن درب اتوماتیک مقدارش تنظیم می‌شود.

L1- مقدار قدرت بی‌نهایت زیاد

L2 – مقدار قدرت خیلی زیاد

L3- مقدار قدرت زیاد

L4- مقدار قدرت معمولی

L5- مقدار قدرت برای درب سنگین معمولی

L6- مقدار قدرت برای درب سنگین

L7- مقدار قدرت برای درب خیلی سنگین

L8- مقدار قدرت برای درب بی‌نهایت سنگین

Open partially: L6 یعنی تنظیم مقدار باز شوی درب

L1- نیم متر بازشو                       L5- 5/2 متر

L2- یک متر                                L6- 3 متر

L3- 5/1 متر                               L7- 4/3 متر

L4- 2متر                                   L8- 4 متر بازشو

Maintenance warning: L7 یعنی Error دادن درب جهت سرویس بعد از مقدار کارکرد درب که شامل هشت مرحله می‌باشد.

L1- یعنی دستگاه به صورت اتوماتیک خودش تشخیص دهد که چه موقع نیاز به سرویس دارد.

L2 – بعد از 1000 بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس دهد.  

L3- بعد از 2000 بار  کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس دهد. 

L4- بعد از 4000 بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس دهد. 

L5- بعد از 7000 بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس دهد.   

L6- بعد از 10000 بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس دهد. 

L7- بعد از 15000 بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس دهد. 

L8- بعد از 20000 بار کارکرد درب. دستگاه اعلام سرویس دهد. 

List of malfunctions: L8 توجه کنید که این آپشن برای Error جهت تعمیر اساسی دستگاه و برد می‌باشد که باید این آپشن غیرفعال باشد و نیاز به تنظیم ندارد.

راهنمایی جهت ریست کردن دستگاه

بعد از اینکه دستگاه را روشن کردید کلیدهای close و open را باهم نگه داشته تا چراغ‌های L2 و L1 شروع به چشمک زدن نماید. بعد کلیدها را رها کنید. در این حالت دستگاه به تنظیم اولیه کارخانه برمی‌گردد.

برای تنظیم آپشن‌ها یا جهت فعال یا غیرفعال کردن آپشن مورد نظر

 1. کلید SET را نگه داشته تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن نماید بعد کلید را رها کنید یعنی وارد آپشن L1 شدید که این آپشن برای تنظیم مقدار تایم بسته شدن درب کشویی پارکینگی در حالت اتوماتیک بسته شدن درب می‌باشد.
 2. اگر خواستید این آپشن را فعال یا غیرفعال کنید با زدن ممتد یا لحظه‌ای کلید SET چراغ L1 شروع به چشمک زدن کم نور یا پرنور می‌کند. اگر چراغ L1 کم نور چشمک زد یعنی این آپشن غیرفعال است و اگر چراغ L1 پرنور چشمک زد یعنی این آپشن فعال می‌باشد.
 3. بعد از فعال کردن آپشن کلید SET را نگه داشته تا یکی از چراغ های L1 تا L8 ثابت روشن شود که نشانگر آن است که آپشن مورد نظر روی چه مقدار تایم برای بسته شدن درب تنظیم می‌باشد.
 4. اگر خواستید مقدار مورد نظر را تغییر دهید در همان حالت که کلید SET را نگه داشتید می‌توانید با زدن لحظه‌ای کلید OPEN یا CLOSE مقدار آپشن را تغییر دهید. بعد کلیدها را رها کنید و به مدت 10 ثانیه صبر کنید تا تغییرات داده شده ذخیره و از آپشن خارج شوید که در این حالت چراغ‌های L4 و L3 شروع به چشمک زدن می‌نماید.

راهنمایی برای تنظیم آپشن‌های بعدی

 1. کلید SET را نگه داشته تا چراغ L1 شروع به چشمک زدن نماید بعد کلید SET را رها کنید. یعنی وارد آپشن L1 شدید.
 2. با زدن کلیدهای Close یا Open به صورت لحظه‌ای وارد آپشن‌های بعدی شوید که در این حالت به جای چراغ L1 یکی از چراغ‌های L2 تا L8 شروع به چشمک زدن می‌نماید سپس مراحل‌ بعدی را انجام دهید.

با عضویت در سایت آخرین اخبار به شماره همراه شما پیامک شود .