تکاور دُر
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶
راهنمای نصب درب اتوماتیک پارکینگی (جک لولایی) مدل وینگو 4024

­­راهنمای نصب MC424 یا MCA2

LED1, LED2, LED3, LED4, LED5

کلید P1                   چراغ OK

کلید P2                   چراغ Diagn

کلید P3                   چراغ Speed

 1. برای وارد شدن به برنامه ریزی کلید P1 و کلید P2 را با هم نگه داشته تا پنج چراغ L1 تا L5 باهم شروع به چشمک زدن نماید. بعد کلیدها را رها کنید. بعد از 3 ثانیه LED1 شروع به چشمک زدن می‌کند. یعنی وارد آپشن LED1 شدید.
 2. با زدن ممتد کلید P2 می‌توانید آپشن مورد نظر یعنی LED1 تا LED5 را فعال یا غیرفعال کنید یعنی پررنگ چشمک زدن LED مورد نظر به معنی فعال بودن آن و کمرنگ چشمک زدن LED یعنی غیرفعال بودن آن آپشن می‌باشد.
 3. با زدن ممتد کلید P1 می‌توانید آپشن مورد نظر از LED1 تا LED5 را انتخاب کنید. دو مرحله آپشت داریم که هر دو شامل پنج مرحله از LED1 تا LED5 می‌باشد.

توجه: در مرحله دوم چراغ P3 باید روشن شود که به ترتیب به شرح زیر می‌باشد.

معرفی آپشن‌های مرحله اول

LED1: یعنی تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن اتوماتیک درب

L1: 5 ثانیه                                  L2: 10ثانیه                                 L3: 20 ثانیه

L4: 40 ثاینیه                               L5: 80 ثانیه

LED2: یعنی چگونگی عملکرد ترمینال ورودی AUX که خود شامل پنج مرحله از LED1 تا LED5 می‌باشد.

LED1: یعنی فرمان باز شدن جزئی مرحله 1

LED2: یعنی فرمان باز شدن جزئی مرحله 2

LED3: یعنی فرمان باز شدن کامل دو درب

LED4: یعنی فرمان بسته شدن کامل دو درب

LED5: یعنی فرمان باز شدن درب توسط فرمان چشمی دوم. اگر این آپشن غیرفعال باشد یعنی ترمینال ورودی AUX هیچ فرمانی صادر نمی‌کند.

LED3: یعنی تنظیم مقدار تایم فلاش زدن قبل از باز شدن درب

LED1: یعنی قبل از باز شدن درب فلاشر چشمک نزند.

LED2: یعنی پس از فرمان باز شدن درب 3/0 ثانیه فلاشر زده شود بعد درب باز شود.

LED3: یعنی پس از فرمان باز شدن درب 7/0 ثانیه فلاشر زده شود بعد درب باز شود.

LED4: یعنی پس از فرمان باز شدن درب 3/1 ثانیه فلاشر زده شود بعد درب باز شود.

LED5: یعنی پس از فرمان باز شدن درب 2 ثانیه فلاشر زده شود بعد درب باز شود.

LED4: یعنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم حساسیت جریان که خود شامل پنج مرحله می‌باشد.

LED1: یعنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم بالاترین حساسیت جریان یا مانع.

LED2: یعنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم کمترین حد حساسیت جریان یا مانع.

LED3: یعنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم کمترین حدنسبت به حساسیت جریان یا مانع.

LED4: یعنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم خیلی کمترین حد حساسیت جریان با مانع.

LED5: یعنی بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی با تنظیم خیلی خیلی کمترین حد حساسیت جریان یا مانع.

اگر این آپشن غیرفعال شود فرمان بسته شدن توسط چشمی صادر می شود ولی بدون حساسیت جریان یا مانع.

LED5: یعنی تنظیم مقدار تأخیر باز شدن درب بعد از فرمان باز شدن درب.

LED1: تأخیر 5 ثانیه بعد درب باز شود.

LED2: تأخیر 10 ثانیه بعد درب باز شود.

LED3: تأخیر 20 ثانیه بعد درب باز شود.

LED4: تأخیر 30 ثانیه بعد درب باز شود.

LED5: تأخیر 40 ثانیه بعد درب باز شود.

اگر این آپشن غیرفعال شود بعد از فرمان باز شدن درب تأخیر غیرفعال می‌شود.

معرفی آپشن مرحله دوم که باید چراغ P3 روشن باشد به شرح زیر می‌باشد:

LED1: اگر این آپشن فعال باشد تمامی LEDهای L1 تا L5 بعد از تنظیم نهایی خاموش شده و Stand by می‌شود.

LED2: اگر این آپشن فعال باشد برق خروجی ترمینال قفل برقی به صورت لحظه‌ای می‌باشد ولی اگر غیرفعال باشد برق خروجی ترمینال قفل برقی 24V بوده تا زمانی که درب کاملاً باز شود بعد خاموش می‌شود چون تمامی قفل برقی موجود 12V می‌باشد حتماً این آپشن فعال شود.

LED3: یعنی چگونگی عملکرد ترمینال STOP توسط سیم جامپر شود یا توسط مقاومت 8/2K اهم جامپر شود که حتماً این آپشن غیرفعال شود.

LED4: برای درب سنگین و دارای ورودی رمپ‌دار یعنی شیب‌دار می‌باشد حتماً غیرفعال باشد

LED5: چگونگی عملکرد چشمک زدن فلاشر موقع باز و بسته شدن درب.

مثال 1 برای پروگرام کردن (یعنی فعال کردن قفل برقی)

 1. کلید P1 و P2 را با هم نگه داشته تا همه چراغ‌های L1 تا L5 شروع به چشمک زدن نماید بعد کلیدها را رها کنید.
 2. بازدن ممتد کلید P1 می‌توانید آپشن L1 تا L5 که هر کدام جداگانه توضیح داده شد را وارد شوید.
 3. با زدن ممتد کلید P2 می‌توانید آن آپشن مورد نظر را فعال یا غیرفعال کنید. به عنوان مثال شما با کلید P1 وارد آپشن L1 شدید یعنی تنظیم مقدار تایم برای اتوماتیک بسته شدن درب با زدن ممتد کلید P2 این آپشن را فعال کنید. حالا به جای زدن ممتد کلید P2 می‌توانید کلید P2 را به مدت چند ثانیه نگه داشته تا یکی از LEDهای L1 تا L5 به صورت ثابت روشن شده که نشانگر آن است که آپشن L1 حالا با ثابت روشن شدن یکی از LEDها یعنی روی چه مقدار تایمی تنظیم است. در این حالت می‌توانید با زدن ممتد کلید P2 مقدار تایم اتوماتیک بسته شدن تایم از L1 تا L5 را انتخاب کنید.
 4. با زدن کلید P1 وارد مرحله قبل آپشن شده یعنی در این مرحله LED1 شروع به چشمک زدن می‌کند.
 5. با زدن کلید P3 چراغ کلید P3 روشن شده یعنی وارد آپشن مرحله دوم شدید.
 6. با زدن ممتد کلید P1 وارد آپشن LED2 شدید.
 7. با زدن ممتد کلید P2 می‌توانید LED2 در آپشن مرحله دوم که برای چگونگی فعال کردن خروجی ترمینال قفل برقی می‌باشد را فعال یا غیرفعال کنید.
 8. با نگه داشتن کلید اول P1 همراه با کلید P2 به مدت چند ثانیه همه LEDهای L1 تا L5 شروع به چشمک زدن می‌کند. بعد کلید را رها کنید. بعد از 3 ثانیه تنظیم‌های انجام شده ذخیره می‌شود.

روش ریست کردن برد MCA2 یا M424

 1. برق منبع تغذیه برد را قطع کنید.
 2. کلید P1 و P2  را با هم فشار داده و نگه دارید.
 3. برق تغذیه برد را وصل کنید.
 4. به مدت 4 ثانیه صبر کنید و بعد کلیدهای P1 و P2  را رها کنید.
 5. بعد از چند ثانیه همه LEDهای L1 تا L5 روشن شده و شروع به چشمک زدن می‌کند. اگر مرحله ریست کردن را درست انجام داده باشید باید چراغ P3 روشن شده باشد در غیر اینصورت باید مرحله ریست را دوباره انجام دهید.

توجه: مرحله چهارم در ریست کردن بردهای MC424 مدت تایم صبر کردن بعضی‌ها 4 یا 6 یا 7 یا  9 یا 10 یا  11 ثانیه می‌باشد یعنی مقدار تایم آنها فرق می‌کند.