تکاور دُر
سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
راهنمای کارکرد درب اتوماتیک پارکینگی (ریموت کنترل) کنترل یونیت MC824

پروگرام کردن

برای پروگرام کردن درب پارکینگی از 3 کلید اصلی استفاده می‌شود:

Close: 1                Stop-set: 2            Open: 3

Open برای راه‌اندازی درب اتوماتیک و کلید انتخاب انجام عملیات پروگرام کردن.

Stop/set برای استپ کردن عملیات مانور پروگرام کردن و با فشار دادن 5 ثانیه برای ورود به حالت پروگرام کردن استفاده می‌شود.

Close برای کنترل کردن بسته شدن درب و برای انتخاب کردن LEDهای مورد نظر از L1 تا L8.

توجه: برای پروگرام کردن روشن بودن هر کدام از LEDها نشانگر فعال بودن آن عملیات و خاموش بودن یعنی غیرفعال بودن آن عملیات می‌باشد.

نشان دهنده وضعیت LEDها بعد از اتمام پروگرام کردن

LED1: روشن بودن آن یعنی عملیات اتوماتیک بسته شدن درب بعد از مقدار تایم انتخاب شده فعال است.

LED2: روشن بودن آن یعنی عملیات ریموت کنترل در حالت Step by step طبق تنظیم انتخاب عملیات مورد نظر فعال است و همچنین فعال بودن فرمان چشمی در طی باز شدن و بسته شدن درب بعد از 5 ثانیه صرف نظر از زمان تنظیم شده برای فرمان اتوماتیک بسته شدن.

LED3: روشن بودن آن یعنی تنظیم قدرت و سرعت درب یا بالاتر یا پایین‌تر از حد مورد نظر است و یا درب بسیار سنگین است یا گیر دارد که در این حالت کنترل یونیت برای جبران در حالت باز و بسته شدن درب یک فرمان بسته شدن اجرا می‌کند و قبل از اجرا بسته شدن LED3 شروع به چشمک زدن می‌کند.

LED4: روشن بودن آن یعنی یک دقیقه بعد از فرمان مانور واحد کنترل یونیت و تمامی LEDها به غیر از LED BLUEBUS خاموش شده و یا به آهستگی شروع به چشمک زدن می‌کند تا دوباره یک فرمان جدید دریافت کند.

LED5: روشن بودن آن یعنی سوئیچ قفل مرکزی فعال است.

LED6: روشن بودن آن یعنی فعال بودن فلاشر برای هشدار پیش از وضعیت خطر

LED7 , LED8: روشن بودن آنها یعنی هشدار برای سرویس و نگهداری کنترل یونیت در طول زمان کارکرد می‌باشد. یعنی کنترل یونیت یا موتور نیاز به برنامه ریزی مجدد یا تعمیرات دارد. (طبق برنامه ریزی شده مقدار کارکرد کنترل یونیت).

روش پروگرام کردن

 1. کلید SET را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید.
 2. بعد از چشمک زدن LED1 کلید SET را رها کنید.
 3. توسط کلید OPEN یا CLOSE یکی از LEDهای مورد نظر را انتخاب کنید.
 4. با فشار دادن ممتد کلید SET می توانید LED مورد نظر را روشن (چشمک زدن پررنگ) یا خاموش (چشمک زدن کم رنگ) فعال یا غیرفعال کنید.
 5. به مدت 10 ثانیه صبر کنید تا عملیات انجام شده ذخیره شود.

مفهوم LEDها در انجام عملیات پروگرام کردن

LED1: Pause time یعنی تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن درب در حالت اتوماتیک بسته شدن.

L1- 5 ثانیه، L2- 15 ثانیه، L3- 30ثانیه، L4- 45 ثانیه، L5- 60 ثانیه، L6- 80 ثانیه، L7- 120 ثانیه، L8- 180 ثانیه.

Step by step function :LED2 یعنی تنظیم چگونگی عملکرد فرمان لحظه به لحظه یا گام به گام.

L1- باز- استپ- بسته- استپ

 L2- باز- استپ- بسته- باز

L3- باز- بسته- باز- بسته

L4- در ابتدای مانور فرمان گام به گام هیچ تأثیری ندارد و به عنوان مثال فرمان بسته شدن معکوس می‌شود و فرمان باز شدن می‌دهد و دستور باز شدن هیچ تأثیری نخواهد داشت.

L5- در ابتدای مانور گام به گام دستور باز هیچ تأثیری ندارد و دستور بسته شدن معکوس می‌شود و دستور برای بیش از 2 ثانیه فرمان استپ صادر می‌کند.

L6- فرمان گام به گام کمتر از 2 ثانیه دستور باز شوی جزئی می‌دهد.

L7- با نگه داشتن فرمان گام به گام دستور توقف یا استپ صادر می‌شود.

L8- باز شدن درب در حالت نیمه اتوماتیک و انتظار اجرا بسته شدن

Motor speed: LED3 یعنی تنظیم سرعت موتور که از L1 تا L8 می‌باشد.

L1- خیلی آهسته، L2- آهسته، L3- معمولی، L- سرعت، L5- سرعت بالا، L6- سرعت خیلی زیاد، L7- با سرعت باز شدن و آهسته بسته شدن، L8- باز شدن با سرعت خیلی زیاد و بسته شدن معمولی.

Motor discharge after closing :LED4 یعنی تنظیم مقدار فشار درب در حالت بسته شدن با مقدار ثانیه.

L1- با مقدار فشار 100 میلی ثانیه بعد از بسته شدن درب تا L8-800 میلی ثانیه.

Motor forces :LED5 تنظیم مقدار قدرت موتور

L1- پایین‌ترین قدرت تا L8- بالاترین قدرت

Pedestrian or partial opening :LED6 یعنی تنظیم مقدار بازشوی درب برای عابر پیاده و وسیله نقلیه.

L1- برای مقدار 4/1 بازشوی درب یعنی فرمان موتور 2

L2- برای مقدار 2/1 بازشوی درب یعنی فرمان موتور 2

L3- برای مقدار 4/3 بازشوی درب یعنی موتور 2

L4- بازشوی کامل دو درب

L5- برای مقدار 4/1 بازشوی درب یعنی موتور 1و2

L6- برای مقدار 2/1 بازشوی درب یعنی موتور 1و2

L7- برای مقدار 4/3 بازشوی درب یعنی موتور 1و2

L8- مقدار کمترین بازشوی دو لنگه درب

Maintenance warming :LED7 تنظیم مقدار کارکرد کنترل یونیت و موتور در طول دفعات کارکرد و پس از آن هشدار سرویس و نگهداری داده شود.

L1- 500 بار کارکرد                               L2- 1000 بار کارکرد

L3- 1500 بار کارکرد                            L4- 2500 بار کارکرد

L5- 5000 بار کارکرد                            L6- 10000 بار کارکرد

L7-  15000بار کارکرد                          L8- 20000 بار کارکرد

List of faults :LED8 تنظیم هشدار تعداد مانور درب می‌باشد که از L1 یعنی هشدار دادن بعد از یک مانور درب اعلام شود تا L8 یعنی هشدار بعد از 8 مانور درب اعلام شود و در صورت خرابی و سرویس نگهداری کنترل یونیت می‌باشد که بهتر است این گزینه را فعال نکنید.

یک مثال جهت پروگرام کردن کنترل یونیت

 1. کلید SET را فشار داده و نگه دارید تا LED1 شروع به چشمک زدن کند. بعد کلید SET را رها کنید.
 2. با کلید OPEN یا CLOSE می‌توانید LED مورد نظر را انتخاب کنید. به عنوان مثال همان LED1 که در حالت چشمک زدن است را انتخاب می‌کنیم.
 3. با زدن ممتد کلید SET همان LED1 را می‌توانیم روشن یا فعال کنیم و بعد از فعال کردن کلید SET را نگه داشته تا یکی از LEDهای 1 تا 8 روشن شود که نشان دهنده آن است که LED1 مربوط به تنظیم مقدار تایم در حالتی که کلید SET را نگه داشته می‌توانیم مقدارشر را توسط کلید OPEN یا CLOSE انتخاب کنید و بعد کلیدها را رها کنید و به مدت 10 ثانیه صبر کنید تا عملیات ذخیره شود و مجدداً به همین روش می‌توانید تعداد برنامه‌های LED1 تا LED8 را تنظیم کنید. توجه داشته باشید که LED8 را خاموش یا غیرفعال کنید.

ریست کردن یا پاک کردن برنامه‌ها

کلید OPEN و CLOSE را با هم نگه داشته تا چراغ‌های L1 و L2 شروع به چشمک زدن کند. بعد سریعاً کلیدها را رها کنید. اگر این عملیات پاک کردن درست انجام شود باید در اتمام کار L1 و L2 در حالت چشمک زدن باشد.

روش شناسایی ورودی لوازم جانبی مانند چشمی بلوباس

کلید OPEN و SET را به مدت 5 ثانیه نگه داشته تا L1 و L2 شروع به چشمک زدن سریع کند بعد کلیدها را رها کنید. اگر این عملیات درست انجام شود باید L1 و L2 خاموش شده و L3 و L4 شروع به چشمک زدن کند.

پاک کردن برنامه هشدار خطر جهت سرویس و نگهداری که مربوط به L8 می‌باشد.

 1. کلید SET را نگه داشته تا LED1 شروع به چشمک زدن نماید. بعد کلید SET را رها کنید.
 2. با کلید OPEN یا CLOSE L8 را انتخاب کنید.
 3. کلید SET را یک بار فشار داده تا L8 از حالت روشن و خاموش به حالت چشمک زدن پرنور درآید.
 4. کلید SET را به مدت 3 ثانیه نگه داشته و سریعاً در همان حالت کلید OPEN و CLOSE را همراه کلید SET به مدت 3 ثانیه نگه داشته بعد اول کلید SET را رها کنید و بعد کلیدهای OPEN و CLOSE را رها کنید. در این حالت یکی از چراغ‌های L1 تا L8 شروع به چشمک زدن می‌کند. به مدت 10 ثانیه صبر کنید تا عملیات انجام شده ذخیره شود.

روش شناسایی اتوماتیک کورس درب اتوماتیک و انتخاب موتور یا جک

توجه: قبل از انجام این عملیات اول باید عملیات شناسایی لوازم جانبی انجام شود. دوم عملیات پروگرام کردن برنامه L1 تا L8 انجام شود بعد دو لنگه درب در حالت وسط قرار گیرد و بعد روش شناسایی اتوماتیک کورس درب و انتخاب موتور یا جک به روش زیر انجام شود.

 1. کلید SET و CLOSE را نگه داشته تا LED1 شروع به چشمک زدن نماید و بعد کلیدها را رها کنید.
 2. با کلید OPEN یا CLOSE بر روی LED مربوط به نوع موتور یا جک را انتخاب کنید.

L1: نشانگر موتور یا جک مدل MB4024-MB5024-HY7024-HY7124 می‌باشد.

L1- مدل ME3024                               L3- مدل TO4024-XME2124

L4- مدل TO5024                                L5- مدل TO7024

L6- مدل BM5024                              L7- مدل METROELITE

L8- مدل WINGOELITE          

 1. کلید SET را نگه داشته تا عملیات ذخیره شود و پس از 3 ثانیه LED1 شروع به چشمک زدن می‌کند. سپس کلید SET را رها کنید.
 2. کلید SET و CLOSE را با هم نگه داشته تا L3 و L4 شروع به چشمک زدن سریع نماید بعد کلیدها را رها کنید و پس از 3 ثانیه موتور طی عملیات زیر شروع به حرکت می‌کند.
 • موتور 1 با سرعت پایین جهت بسته شدن درب حرکت کرده تا به انتها برسد و توقف کند.
 • موتور 2 با سرعت پایین جهت بسته شدن درب حرکت کرده تا به انتها برسد و توقف کند.
 • اول موتور 2 با سرعت پایین شروع به باز شدن درب کرده و بعد موتور 1 با سرعت پایین شروع به باز شدن درب می‌کند و بعد موتور 1و2 توقف می‌کنند.

توجه: اگر عملیات A-B-C یعنی حرکت موتور به ترتیب بالا نبود کلید STOP را زده بعد سیم‌های مثبت و منفی موتور را جابه‌جا کرده و عملیات را از اول اجرا کنید.